اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر علوم کشاورزی و منابع طبیعی یکی از دغدغه‌های طرح شده از سوی مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1401  بود.سالی که تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گرفت. بدون شک تقویت اقتصاد کشاورزی آن‌هم اقتصاد دانش بنیان کشاورزی، می‌تواند در مسیر توسعه پایدار کشور مسیر روشن و چشم نوازی را ترسیم نماید. ازهمین‌رو، رویکرد پارک علم و فناوری از ابتدای سال، تقویت شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور حوزه کشاورزی بوده است.رئیس پارک علم و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار روابط‌عمومی دراین‌باره گفت: ظرفیت‌های خوب کشاورزی و منابع طبیعی در استان کهگیلویه و بویراحمد باعث می‌شود که جذابیت برای ایجاد شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور حوزه کشاورزی بیشتر باشد.دکتر محسن فرزین که به‌همراه هیئت‌رئیسه پارک و در دیدار با مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان صحبت می‌کرد افزود: تنوع مراکز رشد در استان می‌تواند در جذب جوانان خلاق، نوآور و دانش‌پژوه مؤثر باشد. وی مشارکت و همیاری سازمان‌های متولی اقتصاد، آن‌هم اقتصاد دانش بنیان را برای ادامه حیات اقتصادی استان مؤثر دانست.رئیس پارک علم و فناوری استان با تاکید بر ضرورت افزایش تعداد مراکز رشد در شهرستان های استان اظهار داشت:هدف از این دیدار استفاده از ظرفیت ها و زیرساخت های سازمان جهاد کشاورزی در توسعه مراکز رشد است.دکتر فرزین با اعلام این خبر که مرکز رشد مشترک پارک و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی راه اندازی شده است اضافه کرد: به زودی شاهد همکاری های بیشتر در شهرستان های استان خواهیم بود.