بررسی صلاحیت اولین شرکت متقاضی ورود به پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد انجام شد.

اولین جلسه کمیته تخصصی شورای پارک علم و فناوری استان جهت بررسی صلاحیت شرکت های متقاضی ورود به پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان در این نشست که با حضوری جمعی از اعضای هیات علمی و متخصصین و فناوران برگزار شد شرایط، سوابق و فعالیت های شرکت زیست گرده افشان دنا مورد بررسی قرار گرفت.