دومین جلسه بررسی صلاحیت شرکت های متقاضی ورود به پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

دومین جلسه کمیته تخصصی شورای پارک علم و فناوری استان جهت بررسی صلاحیت شرکت های متقاضی ورود به پارک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان در این نشست که با حضور جمعی از اعضای هیات علمی و متخصصین و فناوران برگزار شد شرایط، سوابق و فعالیت های شرکت های متقاضی برگزار و سوابق و پیشنهادات آنها مورد بررسی قرار گرفت.