به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری، دومین نشست شورای پارک علم و فناوری با هدف بررسی صلاحیت شرکت های متقاضی ورود به پارک و برخی از دستورالعمل ها و آیین نامه های قانونی تشکیل شد.

طی این نشست رییس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد با بیان عنوان سال 1397 و شرایط اقتصادی تاکید کرد: عنوان حمایت از کالای ایرانی مکمل بسته اقتصاد مقاومتی است که طی سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری پیگیری و مطرح شده است.

سید شمس الدین هاشمی با اشاره به جایگاه پارک علم و فناوری افزود: نقش پارک به عنوان حلقه ارتباطی و واسطه صنعت و دانشگاه و دانش و تولید در تحقق شعار اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و حائز اهمیت است.

عضو هیات علمی دانشگاه یاسوج با اشاره به تلاش های صورت گرفته در مسیر راه اندازی پارک علم و فناوری استان و کارهای صورت گرفته اضافه کرد: بستر ها و ساختار های اداری و زیر ساختی در حال تکمیل شدن می باشد و جهش بسیار خوبی در تکمیل چرخه ارائه خدمات پارک انجام شده است. 

هاشمی به جلسات و نشست های متعدد برگزار شده اشاره کرد و گفت: تفاهم با دانشگاه یاسوج و اداره کل آموزش و پرورش منعقد شده و نشستهایی با متولیان حوزه فناوری و مسئولین دانشگاه انجام شده است و امیدواریم با تفاهمات صورت گرفته زمینه مناسبی حمایت از فناوران و نخبگان استان مهیا شده است.

در پایان صلاحیت شرکت های متقاضی ورود به پارک و برخی از دستورالعمل ها و آیین نامه های قانونی مورد بررسی قرار گرفت.