همکاری پارک علم و فناوری و اداره کل فنی و حرفه ­ای استان در اجرای برنامه­ های آموزشی و رویدادهای حوزه صنایع خلاق و ایجاد خانه ­­های خلاق و نوآوری.

در نشستی که در سالن جلسات پارک علم و فناوری با حضور دکتر مرتضی منتظرظهوری (معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری)، حسین خلیلی (دستیار رئیس پارک در امور موسسات)، مهندس رسول انصاری (معاون آموزش و پژوهش اداره کل فنی و حرفه­ ای استان)، خانم صدیقه افهمی (کارشناس آموزش اداره کل فنی و حرفه ­ای) و آقای سید علی حسینی (رئیس اداره آموزشگاه ­های آزاد اداره کل فنی و حرفه­ ای) برگزار شد، زمینه های همکاری پارک علم و فناوری و اداره کل فنی و حرفه ای استان در اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی در حوزه صنایع خلاق بررسی و تبیین شد.

به نقل از حسین خلیلی، دستیار رئیس پارک علم و فناوری در امور موسسات، در این نشست تفاهمنامه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان آموزش فنی و حرفه ­ای کشور بررسی شد و همچنین زمینه ­های همکاری میان پارک و اداره کل فنی و حرفه­ ای در اجرای برنامه ­های متناسب با این تفاهمنامه و نیز تفاهمنامه میان پارک و اداره کل که در نمایشگاه هفته پژوهش سال 1401 منعقد شد در محورهای آموزشی و ترویجی در حوزه صنایع خلاق و نیز  مشارکت در ایجاد خانه ­های خلاق و نوآوری در استان تبیین شد.