جلسه هجدهم شورای علمی و فناوری پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد، روز یکشنبه 14 آبان 1402 برگزار شد.

به نقل از حسین خلیلی، دستیار رئیس پارک علم و فناوری استان در امور موسسات و توسعه فناوری، این جلسه با حضور دکتر محسن فرزین (رئیس پارک علم و فناوری استان)، دکتر مرتضی منتظرظهوری (معاون فناوری و نوآوری پارک)، دکتر روح الله رحیمی (قائم مقام رئیس پارک در امور مراکز رشد و مدیر مرکز رشد گچساران)، دکتر داود الهامی فر (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یاسوج)، دکتر سید امین حسینی مطبق (معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی استان)، دکتر سجاد قادری (عضو هیئت علمی و معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی)، دکتر محمد غلامی (عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج) و دکتر علیرضا منفرد (مدیرعامل شرکت دانش بنیان زیست گرده افشان دنا و عضو هیئت علمی دانشگاه یاسوج) از ساعت 16 تا 18 در سالن جلسات پارک علم و فناوری برگزار شد. 

محورهای اصلی دستور جلسه این شورا عبارت بودند از: بررسی درخواست های جدید استقرار در پارک، درخواست های تسهیلات، تعیین شرایط مربوط به قراردادهای مشارکت در پروژه های فناورانه میان پارک و نهادها، تبیین و تصویب دستورالعمل استقرار و فعالیت کارگزاران خدمات تخصصی در پارک علم و فناوری استان.

اهم مصوبات جلسه هجدهم شورای علمی و فناوری پارک شامل موارد ذیل بود:

1- موافقت با استقرار کارگزار خدمات تخصصی در زمینه خدمات حقوقی و مالکیت فکری

2- موافقت با استقرار یک شرکت تولیدی در زمینه فناوری ساختمانی

3- تایید و تصویب دستورالعمل استقرار و فعالیت کارگزاران خدمات تخصصی در پارک علم و فناوری استان

4- موافقت با تبدیل وضعیت یک شرکت دوره رشد برای استقرار در سطح پارکی (پسارشد)

5- تایید و تصویب سازوکار و فرایند جدید اخذ تسهیلات در پارک و موافقت شورا در خصوص ارائه درخواست های تسهیلات مطرح شده در کمیته تسهیلات پارک مطابق با فلوچارت اخذ تسهیلات

6- تصویب میزان "تا 10 درصد" بالاسری سهم پارک از قراردادهای مربوط به پروژه های فناوری و پژوهشی میان پارک، نهادها و شرکتهای فناور