دومین جلسه بررسی زمینه های همکاری و تعامل میان پارک علم و فناوری و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان، همراه با بازدید از مرکز آموزش فناوری اطلاعات یاسوج و یکی از آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای برگزار شد.

در این بازدید، دکتر منتظرظهوری (معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری)، حسین خلیلی (دستیار رئیس پارک در امور موسسات)، مهندس عسکری (مدیر مرکز آموزش فناوری اطلاعات یاسوج) و جمعی از مدیران و کارشناسان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان حضور داشتند.

به نقل از دستیار رئیس پارک علم و فناوری استان، مهمترین دستاوردهای این بازدید عبارت بودند از: بررسی فضای فیزیکی مرکز آموزش فناوری اطلاعات جهت امکان سنجی ایجاد فضای کارگاهی تولید صنایع خلاق و استقرار چند فناور عضو پارک؛ بررسی عناوین آموزشی فنی و حرفه ای و تبیین موضوعات مورد نیاز فناوران؛ تشریح زمینه های حمایتی پارک علم و فناوری از هنرجویان فنی و حرفه ای.