پنجمین جلسه بررسی صلاحیت شرکت متقاضی ورود به پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد انجام شد

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان در این نشست که با حضوری جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاهها و متخصصین بر گزار شده بود، در خصوص شرکتهای جدید متقاضی  ورود به پارک بحث و تبادل نظر صورت گرفت و ضمن بررسی شرایط، سوابق و فعالیت های شرکت های متقاضی ارائه گزارش و طرح ها و پیشنهادات آنها مورد داوری قرار گرفت.