لطفا با توجه به نوع سیستم عامل دستگاهی که با آن قصد ورود به جلسه را دارید یکی از روش های زیر را انتخاب نمایید:

 

1- سیستم عامل ویندوز:

الف) ابتدا اخرین ورژن فلش پلیر را از لینک روبرو دانلود و نصب کنید:   دانلود فلش پلیر

ب) سپس نرم افزار adobe connect را دانلود و نصب نمایید:   دانلود ادوبی کانکت ویندوز

ج) نرم افزار را اجرا کرده و لینک جلسه را در قسمت مشخص شده در تصویر وارد و بر روی continue کلیک نمایید.

 

 

د) در صفحه بعد ضمن انتخاب گزینه Guest نام و نام خانوادگی خود را در قسمت Name وارد کنید و سپس بر روی گزینه Enter Room کلیک نمایید تا پس از تایید مدیر به جلسه وارد شوید.

 

2- سیستم عامل اندروئید:

الف) ابتدا نرم افزار adobe connect را دانلود و نصب نمایید:   دانلود ادوبی کانکت اندروئید

ب) نرم افزار را اجرا کرده و لینک جلسه را در قسمت مشخص شده در تصویر وارد و بر روی Next کلیک نمایید.

 

 

ج) در صفحه بعد ضمن انتخاب گزینه Guest نام و نام خانوادگی خود را در قسمت Name وارد کنید و سپس بر روی گزینه Enter کلیک نمایید تا پس از تایید مدیر به جلسه وارد شوید.

 

3- سیستم عامل ios:

الف) ابتدا نرم افزار adobe connect را دانلود و نصب نمایید:   دانلود ادوبی کانکت ios

ب) نرم افزار را اجرا کرده و لینک جلسه را در قسمت مشخص شده در تصویر وارد و بر روی Next کلیک نمایید.

 

 

ج) در صفحه بعد ضمن انتخاب گزینه Guest نام و نام خانوادگی خود را در قسمت Name وارد کنید و سپس بر روی گزینه Enter کلیک نمایید تا پس از تایید مدیر به جلسه وارد شوید.