پارک علم و فناوری و بنیاد برکت در حال گفت و گو برای ایجاد زمینه های همکاری مشترک در استان کهگیلویه و بویراحمد هستند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری، بنیاد برکت در چند سال اخیر با پارک های علم و فناوری کشور همکاری هایی داشته است اما در سالیان گذشته حضور این بنیاد در کهگیلویه و بویراحمد معطوف به محرومیت زدایی بوده است .

پس از نمایش توانمندیهای شرکت های فناور استان در نمایشگاه های مختلف ملی و استانی، بنیاد برکت آمادگی خود را برای همکاری با پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد به منظور حمایت از فناوران استان اعلام کرده است.

 بنیاد برکت در حال حاضر بر روی پایلوت محرومیت زدایی شهرستان لنده  با استان کهگیلویه و بویراحمد همکاری می کند  و در سالهای گذشته نیز این بنیاد مدارسی برای استان ساخته است اما از چند ماه پیش گفتگو های پارک علم و فناوری و بنیاد برکت برای حضور در بخش فناوری و رویدادهای فناورانه آغاز شده است و در آینده نزدیک خبرهای خوبی در این زمینه اعلام خواهد شد.