مرحله دوم کارگاه آموزشی آشنایی با فضای کسب و کار (توانا)روز های چهارشنبه و جمعه ۹ و ۱۱ مهرماه برگزار می شود.

این دوره  از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ آنلاین و به صورت مجازی است و علاقه مندانی که مرحله اول دوره را گذرانده اندمی توانند در آن شرکت کنند.

مرحله نخست این کارگاه بهمن ماه سال ۹۸ با حضور بیش از ۷۰ شرکت کننده در دانشگاه یاسوج برگزار شد.

 دوره های آموزشی ارتقای توانمندیهای کار آفرینانه دانشجویان با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف  در دو مرحله برنامه ریزی شده بود که دوره اول آن در روزهای پایانی بهمن ماه ۹۸ انجام شد.
پس از شیوع بیماری کرونا در کشور و انجام اقدامات پیشگیرانه برگزاری مرحله دوم این طرح به سال ۹۹ موکول شد.

در این دوره آموزشی 50 ساعته که به طرح توانا موسوم است، مباحثی همچون ایجاد انگیزه برای کار آفرینی، مدل کسب و کار، نوشتن طرح کسب و کار، روش های بازاریابی و اصول و فنون مذاکره به شرکت کنندگان ارایه می شود.
این دوره آموزشی با توجه به تجربه مرکز کار آفرینی شریف و متناسب با مهمترین نیازهای دانشجویان طراحی شده است و با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اجرایی می شود.