مهلت ثبت نام پایان رسیده است .


مرکز رشد واحدهای فناوری دهدشت برگزار می کند:

کارگاه آموزشی با عنوان " نقش ، اهمیت و ضرورت تولید محتوای دیجیتال در آموزش و بازاریابی " 

برگزاری دوره به صورت حضوری و همراه با اعطای گواهینامه دوره جهت شرکت کنندگان حضور یافته در کارگاه

زمان برگزاری :  دوشنبه مورخ  1402/03/01  از ساعت 9 الی 12

مکان برگزاری رویداد :  دهدشت ، کوی 180 دستگاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساختمان دانشکده فنی و مهندسی ، سایت شماره (1) کامپیوتر.