دکتر مرتضی منتظر ظهوری

معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد

 

اهم وظایف معاونت فناوری و نوآوری به شرح زیر می باشد:

جذب شرکتهای بزرگ و برندهای معتبر در پارک با هدف شبکه سازی

نظارت و ارزیابی واحدهای فناور
پیگیری دریافت مجوزهای مربوط به فعالیت واحدهای فناور
تهیه، تدوین و ارائه آمار واحدهای فناور و اطلاع رسانی آنها
پذیرش واحدهای فناور
توسعه ساختارهای فناوری مانند مرکز رشد، مرکز نوآوری، کانون شکوفایی خلاقیت و …
ارائه خدمات تجاری سازی
حمایت در جذب پروژه، بازاریابی واحدهای فناور و حمایت از حضور واحدهای فناور در نمایشگاه های استانی ،ملی و بین المللی
حمایت در جهت جذب تسهیلات، سرمایه گذاری و تامین مالی واحدهای فناور
ارائه خدمات مشاوره و برنامه ریزی آموزشی
جذب منابع مختلف برای ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
ارائه سایر خدمات تخصصی مانند طرح کارورزی، اشتغال، مالکیت فکری و …
برگزاری رویدادهای کارآفرینی و دوره و کارگاههای آموزشی و نشستهای تخصصی

بر اساس ساختار فعلی پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد، واحد جذب و پذیرش واحد های فناور، دفتر توسعه و انتقال فناوری، مالکیت معنوی و مدیریت مراکز رشد و مرکز کارافرینی زیر مجموعه معاونت فناوری پارک می باشد.