به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری از یاسوج، به مناسبت هفته پژوهش و برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان، رییس پارک علم و فناوری استان از 3 شرکت دانش بنیان استان دیدن کرد.

در این دیدارها که با همراهی تعدادی از پژوهشگران و تلاشگران عرصه های پژوهشی استان برگزار شد رییس پارک علم و فناوری استان ضمن بازدید از قسمتهای مختلف مجموعه های صعتی و دانش بنیان طبیعت زنده(سینره)، زردبند و کوبودنا از نزدیک خطوط تولید و توانمندی های این شرکت ها را مورد بازدید قرار داد و پای صحبت های محققین و مدیران این مجموعه ها نشست.

عباس ظریفی رییس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان در این دیدار ها سید شمس الدین هاشمی را همراهی می کرد.